Wie zijn wij?

 

Marguéry Rattan-Tewari studeerde Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is daarna als gedragsdeskundige/ psychodiagnosticus ruim 11 jaar onderdeel geweest van het toenmalige en enige diagnostiekteam binnen de Pleegzorg (FlexusJeugdplein) in Nederland. Dit ging om onderzoek bij (pleeg)kinderen, veelal met complexe/multiple problematiek. minami2
Daarnaast heeft zij gewerkt bij FORA (Forensische Arrangementen) en Yulius. Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland, die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen. Bij FORA ging het om forensische diagnostiek bij kinderen, jongeren en ouders en advies uitbrengen aan de rechterlijke organen. Het doel was om de leeftoestand en veiligheid van kinderen/jongeren binnen de gezinssituatie beter in kaart te brengen en op die manier een zo goed mogelijke risico-inventarisatie en –evaluatie te maken, ter voorkoming van kindermishandeling.
Specialismen: Intelligentieonderzoek/Neuropsychologisch onderzoek/Persoonlijkheidsonderzoek

 

Fiene Helder studeerde Praktische Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Leidse Onderwijs Instelling (LOI) in Nederland en Pedagogiek/Onderwijskunde aan het Instituut Opleiding Leraren (IOL) in Suriname. Vanaf Oktober 1968 t/m Juli fiene2014 heeft ze een brede ervaring opgedaan op verschillende niveau’s in het onderwijs, zowel in Nederland als in Suriname. Zij heeft gewerkt in het Basis- Voortgezet- Speciaal en Kweekschoolonderwijs en heeft zich gedurende deze jaren o.a. verdiept in Individualisering en Differentiatie in de klassensituatie.
Een praktische hand-out door haar ontwikkeld werd in 2012 geregistreerd in Amsterdam. In 2014 werd stichting ID-O
opgericht. Met Stichting ID-O wil zij een bijdrage leveren om Individualisatie en Differentiatie op de basisschool in Suriname te helpen bevorderen.

Onze Missie: Het kind of de jeugdige met ontwikkelings- en/of leerproblemen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen binnen zijn/haar mogelijkheden en zodoende recht te doen aan de kwaliteiten van ieder kind of jeugdige.