Onze diensten

U kunt bij onze terecht in verband met problemen of vragen op het gebied van leren, taakhouding, gedrag, sociaal-emotioneel functioneren zoals:

 • Lees- en rekenproblemen (vermoedens van Dyslexie, Dyscalculie, Disorthografie)
 • Gedrags-, angst- en contactproblemen,depressie
 • Vermoedens van AD(H)D, geheugenproblematiek
 • Vertraging op specifieke ontwikkelingsgebieden, inzicht in intelligentieniveau/sterkte-zwakte profiel, inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Leeradviezen/problemen in de schoolsituatie
 • Begeleiding en training (o-6 jr) in de thuissituatie bij ontwikkelingsproblemen/problemen in de opvoeding

Het onderzoek:

Er worden verschillende middelen gebruikt in de 3 onderzoeksfases:

 • De Anamnestische fase bestaat uit informatie verzamelen over het probleem, de voorgeschiedenis, de thuis-, schoolsituatie, en de persoonlijke ontwikkeling. Middelen hiervoor zijn vragenlijsten, intakegesprek met ouders, (telefonisch) gesprek met school en/of met overige betrokkenen.
 • De Onderzoeksfase bestaat uit informatie verzamelen over de vaardigheden en/of belevingswereld van het kind. Middelen hiervoor zijn cognitieve, didactische, en sociaal-emotionele onderzoeksmaterialen zoals vragenlijsten, testen, observaties en gesprekken.
  *Cognitieve testen zijn o.a. intelligentietesten en neuropsychologische testen (zoals aandacht- en geheugentesten).
  *Pedagogisch-didactisch onderzoek. Hierbij wordt er een analyse gemaakt van de didactische ontwikkeling op één of meerdere vakgebieden en komt een niveaubepaling.
  *Persoonlijkheidstesten zijn o.a. vragenlijsten en projectietesten.
 • De Bespreek- en adviesfase: deze bestaat uit gesprekken met ouders en school en andere belanghebbenden over de onderzoeksresultaten, diagnose en adviezen, als ook de behandelingsmogelijkheden.