Bureau Psychodiagnostiek Suriname

Bureau Psychodiagnostiek Suriname (BPS) is gespecialiseerd in de psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen van 0 -18 jaar met Ontwikkelings- en/of leerproblematiek.
Psychodiagnostisch onderzoek kan vragen op het gebied van ontwikkeling en (school)functioneren beantwoorden. Het is erop gericht om de oorzaak van de huidige problemen te achterhalen en om groeimogelijkheden in kaart te brengen.

Het BPS heeft een ruim aanbod in (neuro)psychologisch testmateriaal beschikbaar. Zodoende wordt de situatie rondom een kind zo volledig mogelijk in kaart gebracht. Tijdens het onderzoek creëren we een vertrouwde en positieve sfeer, waardoor elk kind zich op zijn gemak voelt en we optimaal resultaat verkrijgen.
Ouders/opvoeders/school worden betrokken in het diagnostisch proces, om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen krijgen van de ontwikkeling van het kind of de jeugdige.
Na onderzoek bij het BPS volgt informatie (psycho-educatie), concreet advies – en, indien noodzakelijk en gewenst, behandeling of doorverwijzing – om de groei en ontwikkelingskansen te stimuleren.

Bij het BPS wordt psychodiagnostiek verricht uitsluitend door gekwalificeerde en ervaren psychologen, die onder andere in het bezit zijn van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en registratie Psycholoog NIP. De BAPD is een kwaliteitskeurmerk van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).
De BAPD realiseert en waarborgt:
1) kennis en vaardigheid op het gebied van de algemene psychodiagnostiek.
2) Een algemeen geaccepteerd kader voor de toetsing van het kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de algemene psychodiagnostiek.

Wij werken samen met de volgende partners:
Stichting IDO (Individualisering en Differentiatie in het Onderwijs)

stichtingido